Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 69 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Niệm Phật là cách trọng yếu để minh tâm và tịnh tâm • Một niệm khởi lên là một duyên để thọ sanh
Trình bày: Đại Sư Triệt Ngộ
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 786 | 128kb/s | 5:50 | 5.35 MB
Niệm Phật cần phải có lòng tin chân thật • Cầu xuất ly • Niệm Phật là chánh hạnh - Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 774 | 128kb/s | 6:18 | 5.79 MB
Lấy Nhất tâm bất loạn làm hạn • Chân thật niệm Phật là Lục Độ - Linh Phong Tông Luận
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 757 | 128kb/s | 2:59 | 2.76 MB
Tin không chân thật, nguyện không mạnh mẽ thì dù nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sanh • Chín phẩm vãng sanh - Linh Phong Tông Luận
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 749 | 128kb/s | 7:32 | 6.9 MB
Niệm Phật, trong tâm có Phật, điều thân, điều tâm, lắng nghe...
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 831 | 56kb/s | 6:55 | 2.93 MB
Cách niệm Phật: nghe rõ, nối tiếp nhau. Đại Sư Thiện Đạo khuyên chỉ luôn niệm Phật
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 835 | 56kb/s | 6:26 | 2.74 MB
Niệm Phật phải biết phương pháp. Niệm Phật phải nhớ Phật, chân thành, tha thiết, nội tâm lắng đọng
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 803 | 56kb/s | 11:59 | 4.96 MB
Khuyên khắp mọi người hãy cấp bách niệm Phật - Vân Thê Pháp Vựng
Trình bày: Đại sư Liên Trì
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 753 | 128kb/s | 3:39 | 3.36 MB
Kẻ học Phật chẳng cần phải trang nghiêm hình dáng, chỉ quý tu hành chân thật - Vân Thê Pháp Vựng
Trình bày: Đại sư Liên Trì
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 802 | 128kb/s | 2:27 | 2.27 MB
Thế gian như một trường hý kịch, chỉ lấy một câu A Di Đà Phật tiêu khiển tháng ngày - Vân Thê Pháp Vựng
Trình bày: Đại sư Liên Trì
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 281 | 128kb/s | 2:29 | 2.3 MB
Nhiếp tâm niệm Phật • Tạp niệm là bịnh, niệm Phật là thuốc - Vân Thê Pháp Vựng
Trình bày: Đại sư Liên Trì
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 291 | 128kb/s | 3:11 | 2.95 MB
Pháp Trì Danh bao hàm trọn vẹn - Vân Thê Pháp Vựng
Trình bày: Đại sư Liên Trì
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 279 | 128kb/s | 5:6 | 4.68 MB
Trời đã xế bóng, đường về còn xa
Trình bày: Pháp Sư Thích Tự Liễu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 266 | 128kb/s | 52:19 | 47.91 MB
Tâm sanh tử không thiết
Trình bày: Pháp Sư Thích Tự Liễu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 272 | 56kb/s | 44:0 | 17.69 MB
Định tâm và chuyên tâm - Vạn Thiện Đồng Quy
Trình bày: Đại sư Vĩnh Minh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 279 | 128kb/s | 3:1 | 2.79 MB
Tại sao không quán tưởng Phật mà là Trì Danh
Trình bày: Đại sư Thiện Đạo
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 276 | 128kb/s | 2:12 | 2.04 MB
1-2 Danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát chúng ta giới thiệu đơn giản đến đây thôi
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 410 | 64kb/s | 68:47 | 31.49 MB
1-2 “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa” đâu có dễ dàng như vậy ư!
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 390 | 64kb/s | 16:0 | 7.33 MB
Chỉ dạy phương pháp tu trì
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 350 | 32kb/s | 30:3 | 6.94 MB
Đọc Sách Ngàn Lần tập 13-13 - Phàm Là Người Đều Nên Đọc Sách
Trình bày: Thầy Trần Đại Huệ
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 345 | 128kb/s | 50:52 | 46.6 MB

1 2 3 4

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây